Brexit Update Februari 2021

De eerste brexit maanden zitten er op.

Veel gaat er ondertussen al goed, maar het kan altijd beter.

Dat er vanaf de eerste dag veel goed gaat hebben we met name te danken aan onze manier van werken.

Onze dedicated en uitgebreide “Brexitdesk” heeft in de afgelopen weken laten zien dat onze lange en intensieve voorbereidingen in de afgelopen jaren niet voor niets zijn geweest.

We zijn streng en vragen veel informatie van onze klanten. Enorm wennen voor alle partijen, maar het werkt!

Het resultaat is dat we, nog voordat de zending van onze klant onderweg gaat, alle “seinen op groen” hebben staan.

Klinkt simpel, niets is minder waar.

De enorme hoeveelheid aan verplichte invoer en het constant blijven controleren of deze invoer op tijd en op de juiste manier overkomt in de diverse systemen, vergt veel extra tijd.

Het vergroten van de efficiency hebben we niet helemaal in eigen hand. Aan de Engelse zijde zal er veel opgeschaald moeten worden om alle informatie sneller te kunnen verwerken.

Voor de komende periode verwachten we dat er door de Engelsen verdere stappen gezet gaan worden waar Systematic vanzelfsprekend snel op in zal haken.

Van onze klanten krijgen we gelukkig veel positieve signalen over onze manier van werken.

Door de intensieve afstemming per E-mail en telefoon hebben we voor een groot deel vertraging of zelfs stilstand van zendingen kunnen voorkomen.

Helderheid in communicatie en een goede wederzijdse samenwerking blijken ook hier weer essentieel. En daar gaan we voor; langdurige samenwerkingen met onze klanten.

Engeland ligt dichtbij, maar op dit moment vergt het nog steeds veel extra “Brexit Handling” om alle zendingen op de plaats van bestemming te krijgen.