Brexit update Februari 2020

Vrijdagavond 31 januari om 23.00 uur Britse tijd gaat het gebeuren.

Na het uittreden van het VK uit de EU op 31 januari 2020 treedt een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. Gedurende het hele jaar blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor bedrijven verandert er vrijwel niets. Ze hebben extra tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe relatie tussen de EU en VK (die afhangt van de uitkomst van de onderhandelingen).

Onderhandelaars namens de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk beginnen hun onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de twee partijen op 3 maart.

Met de onderhandelingen in maart begint een periode van ruwweg tien maanden waarin de twee partijen tot een handelsakkoord kunnen komen. Zo niet, dan volgt mogelijk alsnog een Brexit zonder akkoord, waarbij de Britten zonder afspraken over de toekomstige handelsrelatie uit de EU crashen.

Wat kunt u samen met Systematic in de komende maanden doen?

Het enige dat u als ondernemer komend jaar kunt doen is alle relevante douanezaken regelen en er gewoon voor zorgen dat uw organisatie klaar is voor alle mogelijke scenario’s die zich vanaf 1 januari 2021 kunnen voordoen.

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Update November

De EU heeft nogmaals ingestemd met een Brexit-vertraging van drie maanden met een deadline op 31 januari 2020.

Nieuwe algemene verkiezingen zijn gepland op 12 december 2019.

Het VK heeft de optie om de EU eerder dan 31 januari te verlaten als vóór die datum de exit-deal wordt goedgekeurd en ondersteund door het Britse parlement.

We vragen u vriendelijk uw Brexit-voorbereidingen voort te zetten zoals gepland en de situatie te blijven volgen.

We hebben nog steeds geen garanties voor een deal of no-deal Brexit.

De regering in Engeland zit in haar voorbereidingen richting de Brexit niet stil. Lees hier ons PDF document gericht aan het Engelse bedrijfsleven: “How to import goods from the EU into the UK through roll on roll off (RoRo) locations after Brexit”

Lees ook alle actuele Brexit informatie op onze speciale Brexit informatiepagina

Brexit update Maart 2019

‘Weer een stemming, maar we zijn feitelijk niks opgeschoten; history repeats itself.’  Dat is het beeld dat ontstaat na weer een spannende week in het Britse Lagerhuis.

Systematic blijft ondertussen druk bezig met de voorbereidingen.

Om onze klanten zoveel mogelijk te ontlasten van de ingewikkelde en tijdrovende douaneprocedures, werken we ernaartoe alle benodigde klantinfo op een foutvrije, snelle en een zo simpele mogelijke manier in onze systemen te krijgen.

Dit betekent dat we op zendingsniveau iedere keer weer informatie nodig hebben waar we de exportaangifte goed mee kunnen gaan uitvoeren.

Om dit op de juiste wijze te kunnen borgen in uw en in onze IT systemen gaan we onze UK klanten in de komende weken benaderen met een specifieke  vragen- en verzoekenlijst. Samen met u kunnen we bepalen wat voor u de beste invulling is bij een harde Brexit. Dit kan op klantniveau verschillen.

Ons vorig nieuws rondom de Brexit in november:

Om onszelf goed voor  te bereiden op de komende Brexit kunnen we het beste rekening houden met drie mogelijke scenario’s:

De harde variant:

Na 29 maart is het Britse lidmaatschap beëindigd zonder dat er goede vervolgafspraken gemaakt zijn op het gebied van handel, mensen en grenzen. Grenscontroles gaan ineens weer plaatsvinden met alle gevolgen van dien. Nieuwe afspraken en verdragen moeten weer van vooraf worden opgetuigd.

Zeer onwenselijk en volgens velen gaat dit leiden tot een grote chaos aan de grenzen.

De zachte variant:

Na 29 maart is het Britse lidmaatschap beëindigd met goede afspraken op de hoofdpunten. Vanwege deze goede intenties en eerste afspraken is er een ruimere periode tot einde 2020 afgesproken waarin beide partijen verder met elkaar kunnen onderhandelen en afstemmen. In deze 21 maanden transitieperiode kan er nog van alles gebeuren.

De derde variant:

De Britse regering krijgt geen voldoende support vanuit haar eigen land. Een nieuw referendum en nieuwe verkiezingen zijn dan niet ondenkbaar.

Als het echt zover gaat komen is het maar de vraag of er nog steeds een meerderheid voor de Brexit gaat stemmen. Wellicht blijft het Britse Koninkrijk dan door een exit brexit “gewoon” lid van de Europese Unie.

En wat gaat Systematic doen?

Net als ieder ander kunnen we op dit moment alleen maar alert zijn, de laatste updates goed op ons laten inwerken en hier de juiste conclusies en vervolgstappen aan verbinden.

De harde variant gaat helaas steeds meer in beeld komen. Onze voorbereidingen zullen we in de komende maanden hier op afstemmen zodat onze klanten er niet alleen voor staan.

Wat wij u alvast willen meegeven:

  • Vraag een EORI nummer bij de douane aan via onderstaande link.
  • Voeg altijd een verkoopfactuur aan de zending toe. Dus niet achteraf zoals nu vaak gebeurd.
  • Bereid u voor op wachttijden bij ferryterminals. Er zullen door de uit te voeren noodzakelijke checks door de terminal operators en ferrymaatschappijen wachttijden ontstaan. Lead times en extra kosten zullen door ons vooraf goed met onze klanten worden besproken.
  • Blijf onze website in de gaten houden voor de laatste updates; systematic.one

——————————————————————————-

Ons vorig nieuws rondom de Brexit:

Het zal u zeer zeker niet zijn ontgaan dat de beide partijen, EU versus VK, er zeer zeker nog niet uit zijn.

De kleine stapjes die nu gemaakt worden geven het bedrijfsleven weinig houvast in het nemen van de juiste noodzakelijke stappen. Het Verenigd Koninkrijk blijft als overgangsperiode tot 1 januari 2021 deel uitmaken van de douane unie en de interne markt. De officiële Brexit datum is gezet op 29 maart 2019, 23.00 uur Britse tijd.

Dit geeft alle partijen meer tijd om de handelsverdragen goed uit te onderhandelen en de douanebezetting beter op orde te krijgen.

Systematic blijft de ontwikkelingen volgen en zal u als klant hier regelmatig over informeren.