Algemene voorwaarden

Prettig zaken doen met heldere voorwaarden

Op alle werkzaamheden van ons zijn de volgende onderstaande voorwaarden van toepassing.
U kunt deze actuele voorwaarden op deze pagina downloaden.

Naast de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 en het CMR en e-CMR zijn de algemene handels-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Enschede en kunt u hier downloaden en inlezen.

Download PDF Voorwaarden Systematic

Naar de officiële SVA website

Voor vervoersopdrachten binnen Nederland zijn de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Download PDF AVC2002 Verslag

Naar de officiële SVA website

Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag tussen Europese landen. Ook enkele landen buiten Europa zijn aangesloten bij het CMR-verdrag.

De afkorting CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg). Het verdrag kwam in 1956 in Genève tot stand. In 1978 werd het verdrag gewijzigd bij protocol om de SDR als eenheid in te voeren en in 2008 werd het verdrag uitgebreid met het protocol voor de elektronische vrachtbrief.